Historiaa

History

Jutajaiset Lapin Kansa juttu, kuva
mies instrumentin kanssa, kuva

1973

Jutajaisten historia juontaa juurensa 1970 -luvulta Sodankylästä kun Lappiin haluttiin perustaa oma tapahtuma kansanmusiikille ja perinteelle. Jutajaisten tavoitteena oli järjestää tapahtuma joka tuo esiin eri kylien kulttuuria sekä osaamista. Ensimmäiset Jutajaiset oli nimeltään Kesäjutajaiset ja ne järjestettiin Sodankylässä 1973 joissa esiintyi yli sata kansanmusiikin soittajaa ja laulajaa. Ohjelmassa oli paikallisten taitajien lisäksi mukana myös kansainvälisyyttä ja niistä löytyi tekemistä niin lapsille kuin aikuisillekin.

1973

History of Jutajaiset dates back to 1973 when it was decided that Lapland needed its own event for folk music and tradition. The goal was to host an event that emphasizes the culture and performing arts in small local villages around Lapland. Name of the first Jutajaiset -event was Summerjutajaiset and they were held in 1973 in Sodankylä where there were hundreds of singers and performers. The event program included local talent as well as international talents and it had events for everyone including children.

1980-

Jutajaisten alkuperäinen idea on säilynyt lähes muuttumattomana, mutta se on kehittynyt ja muotoutunut vuosien saatossa vastaamaan yleisön kysyntää ja mielenkiintoa. Tapahtumalla on edelleen tärkeä työ kylien ja esiintyjien kulttuurin esiintuomisessa, mutta 1980 -luvulla ohjelma kokonaisuuksia aloitettiin suunnittelemaan teemat etusijalla.

1980-

The original idea behind the creation of Jutajaiset has for the most part stayed the same, but it has evolved during the years to meet the demand and interest of the people. Jutajaiset still holds a big role in helping to bring awareness to the talent and culture of small local villages but in the 1980s the event started to plan its program by using themes.

1990-1995

1990 -luvulla Suomessa oli laman kourissa ja taloudellisesta tilanteesta johtuen Sodankylän kaupunki tuli päätökseen, että Jutajaiset ovat alueellinen tapahtuma ja muutto Rovaniemelle alkoi häämöttää. Muutto oli Jutajaisille ja sen paikallisille kävijöille iso ja radikaali ratkaisu, siitä huolimatta, että tapahtuman järjestämiseen liittyvät toimintamahdollisuudet ja resurssit kasvoivat. Logistisesti Jutajaiset oli helpompi järjestää isommalla paikkakunnalla, mutta toisesta näkökulmasta se menetti paikallista identiteettiään. Rovaniemellä Jutajaisilla oli kasvun paikka ja siellä siitä muotoutui Rovaniemen kaupungin tuella esittävän taiteen folklore festivaali.

Rovaniemellä tapahtuma alkoi muuntautua enemmän yleis- ja populaarifestivaalien näköiseksi, koska isompaa ja laajempaa kävijämäärää on helpompi houkutella lisäämällä kuuluisia esiintyjiä eri genreistä. Lopputuloksena esiintyjätarjonta monipuolistui ja mukana oli laaja skaala erilaista musiikkia hengellisestä populaarimusiikkiin.

1990-1995

In the 1990s Finland was experiencing a recession and due to the financial requirements and limitations the town of Sodankylä decided that it was time for Jutajaiset to change from local event to a regional one. The move to Rovaniemi was looming and it was a hard pill to swallow for local people and they feared the event was losing its identity even though from the events standpoint it had more resources, opportunities in Rovaniemi also logistically it became easier to hold the event. Jutajaiset kept growing in Rovaniemi with the city's support and evolved into a folk festival of performing arts.

Also in Rovaniemi Jutajaiset started to change its direction and veer more into the form of more common and popular music festivals to cater for more people and their interests. It was easier to tempt more people to visit the festival when it had big names from different genres. The end result was that the festival had a very diverse cast of performers ranging from spiritual music to popular music.

2020 ->

Jutajaiseton järjestetty Rovaniemi-viikon yhteydessä 2020 vuodesta alkaen eri yhteistyökumppaneiden voimin.

2020 ->

In 2020 Jutajaiset was held in conjunction with Rovaniemi -week. Originally it was planned as a  4-day event but Jutajaiset had to cut one day from the schedule due to the worldwide COVID-19 pandemic. Even though there were restrictions in place Jutajaiset were able to sell out all the concert-tickets.